Dykcja

Dykcja to sposób pracy z głosem, dzięki któremu odbiorca zrozumie o czym mówimy bez nadmiernego skupiania swojej uwagi. Dzięki dykcji przyciągniemy uwagę słuchacza opowiadając nawet o średnio ciekawych sprawach. Dlatego tak ważne by osoby, które pracują głosem - dziennikarze, nauczyciele, aktorzy - przywiązywali uwagę do sposobu mówienia, wyraźnej artykulacji głosek, ograniczania przerywników i panowania nad emisją głosu.

Podczas wystąpień publicznych, kiedy dopada nas trema, a myśli w głowie uniemożliwiają prezentowanie danego tematu, nasza dykcja - jeśli nie jest wypracowana - traci na jakości. Denerwując się mówimy niewyraźnie, chrząkamy, przejęzyczamy się, nie otwieramy ust prawidłowo, nasz głos zdaje się drżeć. Dlatego będąc świadomym swoich niedoskonałości warto wybrać się na zajęcia logopedyczne, dzięki którym uczestnicy takich zajęć uczą się jak panować nad głosem, jak operować jego emisją, jak pracować przeponą nie męcząc się. Takie wyćwiczenie przynosi świetne rezultaty!

Zajęcia przygotowujące dla przyszłych aktorów

Uczniowie starający się o przyjęcie do szkół teatralnych mogą rozwijać swoje umiejętności na specjalnych dedykowanych zajęciach ułatwiających zdanie egzaminów. Podczas takich zajęć prowadzi się m.in. wykłady z historii teatru i tańca, odbywają się lekcje improwizacji, performatyki, treningu aktorskiego, gimnastyki i rytmiki, dykcji i emisji głosu, tańca, technik scenicznych.